Raid sipelgatõrjevahend pulber 250 g

Bränd: Raid

Original price was: 6,49 €.Current price is: 4,87 €.19,48 /kg

Laost otsas

Sipelgapulber tapab putukad esimesel kokkupuutel ning mõjub lisaks sipelgatele veel majasoomuklastele, prussakatele ning hävitab nende pesad. Raid sipelgapulber tapab kokkupuutel ja selle mõju säilib pikka aega. Pulbrit raputatakse õhukese kihina putukate elukohtadesse ja liikumisteedele. Eriti hoolikalt tuleb töödelda kohti, kus putukad elu- ja hoiuruumidesse sisse pääsevad. Sipelgapesade puhul tuleb pesa avada ja raputada toodet otse pessa. Seejärel sulgeda pesa jalaga vajutades. Kui pesa avada ei saa, tuleb Raid sipelgapulbrit raputada pessa viivatele sipelgate liikumisteedele. Kasutamine muul otstarbel ja kasutusjuhendi vastaselt on keelatud. Vältida väikeste laste viibimist vahendiga töödeldud ruumides.

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Ettevaatust. Sisaldab deltametriini 0,05% (0,05 g/100 g). Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Hävitada pakendi sisu ohtliku jäätmena ja tühi pakend segajäätmena. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Tähelepanu! Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Töötlemise ajal ei või ruumis olla toiduaineid, köögi- ega sööginõusid. Lemmikloomade akvaariumid, terraariumid ja puurid tuleb viia töötlemise ajaks mujale või kinni katta. Töötlemise ajaks sulgeda akvaariumi õhufilter. Tootja ei soovita kasutada toodet ruumides, kus on väikseid lapsi. Käidelda ventileeritavas kohas. Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna, ohutus kohas.

Toode on kategoorias SUUR SOODUSMÜÜK.