Autan sääsetõrjevahend Protection plus aerosool 100 ml

Bränd: Autan

Original price was: 4,99 €.Current price is: 4,64 €.46,40 /liiter

Laost otsas

Kaitseb sääskede, parmude ja puukide eest. Kaitseb kuni 8 tundi kodumaiste ja troopiliste sääskede eest. Ning kuni 5 tundi parmude ja kuni 4 tundi puukide eest. Mitte kasutada alla 2-aastastel lastel. Mitte kasutada kahjustatud, päikesepõletatud nahal. Autan pihustatakse ühtlaselt kõikidele kaitstavatele nahapiirkondadele ja määritakse käega laiali. Käsivarrele soovitatakse pihustada 1 kuni 2 sekundi jooksul. Näol kasutamine: pihustada peopessa ja seejärel kanda näole, vältides suhu ja silma sattumist. Laste kätele mitte pihustada. Kasutamine muul otstarbel ja kasutusjuhendi vastaselt on keelatud. Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Hoida pakend püstasendis. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Ettevaatust. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 ºC. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Hävitada pakendi sisu ohtliku jäätmena ja tühi pakend segajäätmena. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Tähelepanu! Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Töötlemise ajal ei või ruumis olla toiduaineid, köögi- ega sööginõusid. Käidelda ventileeritavas kohas või välitingimustes.

Toode on kategoorias Sääsetõrje, putukatõrje.