Käte desinfitseerimisvahend geel 5L

Bränd: T-PUHTAX

43,20 8,64 /liiter

Käte desinfitseerimisvahend hügieeniliseks käte antiseptikuks, 5 liitrit, desinfitseeriv geel on maheda lõhnaga ja kätele pehme

Kasutamine:

Kanna kuivadele kätele 3 ml (natuke rohkem kui pool teelusikatäit) ja hõõru kätesse 30 sek.
Desinfitseerimisvahend sisaldab nahakaitse komponente, mis rahustavad nahka ja aitavad taastada naha normaalse mikrofloora, niiskustasakaalu ja kaitsefunktsioonid.
Toimeaine etanool 73,5%. Säilivusaeg 3 aastat.

Ettevaatust! Hoida eemale silmadest, silma sattumisel põhjustab tugevat ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada vahendi läheduses.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Hoiustada hästi ventileeritavas kohas, jahedas. Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Biotsiidi reg.nr 1927/20.

Toode on kategoorias Desinfitseerimisvahendid.